Στο σουλτανικό Τζαμί στο Ορτάκιοϊ: Η ομορφιά του νεομπαρόκ
[Φωτογραφικό υλικό]

TIMOT1-L-012.JPG
Τίτλος
Στο σουλτανικό Τζαμί στο Ορτάκιοϊ: Η ομορφιά του νεομπαρόκ
Περιγραφή
Τζαμί του σουλτάνου Αμπντούλ Μετσίτ στο Ορτάκιοϊ, φωτ 12. Τα μεγάλα παράθυρα στη βορινή πλευρά της αίθουσας προσευχής με τα κομψά κάγκελα και τα θαυμάσια τζαμωτά του 1855-56.
Χρόνος λήψης
30/1/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βόσπορος.
Κωνσταντινούπολη, οθωμανικά μνημεία.
Τζαμί.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.