Ι Ε Ε  τ. Α΄ Προϊστορία και Πρωτοϊστορία μέχρι το 1100 π.Χ. (1970)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ι Ε Ε  τ. Α΄ Προϊστορία και Πρωτοϊστορία μέχρι το 1100 π.Χ. (1970)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Στυλιανός Αλεξίου, Μαρία Θεοχάρη, Δημήτριος Θεοχάρης, Σπύρος Ιακωβίδης, Βασίλειος Καραγιώργης, Σπύρος Μαρινάτος, Ιωάννης Μελέντης, Γεώργιος Μυλωνάς, Χρήστος Ντούμας, Νικόλαος Πλάτων, Ιωάννης Σακελλαράκης, Μιχαήλ Σακελλαρίου, Γεώργιος Χουρμουζιάδης, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. Α΄. Προϊστορία και Πρωτοϊστορία. Η αυγή του πολιτισμού (μέχρι του 1100 π.Χ.) Ανδρεάς Μπάγιας (επιστ. επιμ.), τόμος Α΄, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1970)

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία

Ο Α΄ από τους 17 τόμους της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους. Από την παρουσίαση του βιβλίου: «Ο πρώτος τόμος ανοίγει με το φυσικό και γεωγραφικό πλαίσιο της ελληνικής γης, την προϊστορία, την εποχή του Λίθου και του Χαλκού. Δύο μεγάλοι πολιτισμοί, ο Μινωικός και ο Μυκηναϊκός αναλύονται και εξιστορούνται σε όλες τους τις εκφάνσεις».

Βιβλιογραφία σσ. 382-387. Ευρετήριο σσ. 388-397. Περιεχόμενα σσ. 398-403. Βιογραφικά και εργογραφία των μελών της Εποπτικής Επιτροπής και των συγγραφέων του Α΄ τόμου σσ. 404-413. Σύνολο σελ. 416, βιβλίο μεγάλου σχήματος (31 Χ 24), σκληρό εξώφυλλο.

Διεύθυνση Εκδόσεως: Διευθυντής Εκδόσεως: Γεώργιος Χριστόπουλος, Συντονιστής Εκδόσεως: Ιωάννης Μπαστιάς, Διευθυντής Συντάξεως: Κυριάκος Σιμόπουλος, Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Χρυσή Δασκαλοπούλου. Εποπτική Επιτροπή: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος (Ακαδημαϊκός), Κωνσταντίνος Τσάτσος (Ακαδημαϊκός), Γεώργιος Μυλωνάς (Ακαδημαϊκός), Απόστολος Βακαλόπουλος (Καθηγητής Πανεπιστημίου), Κωστής Μπαστιάς (Συγγραφεύς, Εντεταλμένος Σύμβουλος). Τμήμα Ερευνών: Π. Αλεξοπούλου. Τμήμα Εικονογραφήσεως: Έφη Σακελλαράκη.

Το ISBN της επανέκδοσης του Α΄ τόμου είναι: 978-960-213-096-4

>>>>>> Δείτε και Συνοδευτικό Υλικό: Βιβλιογραφία, Εικόνες, Σημειώσεις Πανοράματος, Φωτογραφίες

Λέξεις - κλειδιά
Αιγαίο.
Αίγυπτος.
Ανάκτορο.
Αργολίδα.
Αργοναυτική Εκστρατεία.
Αρχαιολογία.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Αρχαιότητες.
Δωριείς.
Ελλάδα.
Ελληνική μυθολογία.
Εμπόριο.
Εποχή Χαλκού.
Ηφαίστειο.
Ίωνες.
Κεραμική.
Κρήτη.
Κυκλαδικός πολιτισμός.
Κύπρος.
Λατρείες.
Λατρευτικά αντικείμενα.
Μαγνησία Θεσσαλίας.
Μεσολιθική εποχή.
Μεσσηνία.
Μεταλλοτεχνία.
Μινωική Κρήτη.
Μινωικός πολιτισμός.
Μυκήναι / Μυκήνες.
Μυκηναϊκή Ελλάδα.
Μυκηναϊκή εποχή.
Μυκηναϊκός πολιτισμός.
Ναυτιλία, ιστιοφορία.
Νεολιθική εποχή.
Οικονομία.
Παλαιολιθική εποχή.
Πελοπόννησος.
Προϊστορική εποχή.
Προϊστορική Κύπρος.
Προϊστορικός οικισμός.
Πύλος, περιοχή.
Σχέδια, όψεις.
Ταφικός πολιτισμός.
Τροία.
Τρωικός πόλεμος.
Χαλκολιθική εποχή.
Χάρτης.
Χρυσός.