Ι Ε Ε  τ. Ζ΄ Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι (1978)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ι Ε Ε  τ. Ζ΄ Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι (1978)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ελένη Ahrweiler-Γλύκατζη, Πολύμνια Αθανασιάδη-Fowden, Μ. Ανάστος, S. Borsari, R. Browning, Σπ. Βρυώνης, Γ. Γαλάβαρης, Jean Gascou, Τ. Λουγγής, Ν. Παναγιωτάκης, Ν. Σβορώνος, Α. Στράτος et al., Ιστορία του Ελληνικού έθνους τ. Ζ΄. Βυζαντινός Ελληνισμός – Πρωτοβυζαντινοί χρόνοι, Ζ΄ , Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1978)

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία

Ο έβδομος από τους 17 τόμους της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους είναι ο εναρκτήριος των τριών τόμων που καλύπτουν την Ιστορία του Βυζαντινού Ελληνισμού (τόμοι Ζ΄, Η΄ και Θ΄). Αρχίζει με ένα εισαγωγικό κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται η φυσιογνωμία και τα εξελικτικά στάδια της Αυτοκρατορίας της οποίας τα θεμέλια έθεσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, μεταφέροντας την αυτοκρατορική πρωτεύουσα από την Δύση στην Ανατολή. Ελένη Ahrweiler-Γλύκατζη, Γενική Εισαγωγή – Ελληνισμός και Βυζάντιο σσ. 6-29.

Η πρώτη μεγάλη ενότητα τιτλοφορείται: «Από τη Ρωμαϊκή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (324-642)» σσ. 29-221. Περιλαμβάνονται τα κεφάλαια: Πολύμνια Αθανασιάδη-Fowden, «Ο Μέγας Αιών (324-395)» σσ. 32-91. Τηλέμαχος Λουγγής, «Το Ανατολικό Χριστιανικό Κράτος (395-518)» σσ. 92-149. Robert Browning, «Ο αιώνας του Ιουστινιανού» σσ. 150-221.

Η ενότητα: «Η πτώση της Ελληνιστικής Ανατολής (602-642)» σσ. 222-251 περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Ανδρέας Στράτος, «Η “τυρρανίς” του Φωκά (602-610)» σσ. 222-243, Σπύρος Βρυώνης, «Η άνοδος του Ισλάμ και οι αραβικές κατακτήσεις (629-643)» σσ. 243-251. Η ενότητα: «Πολιτεία-κοινωνία-οικονομία κατά την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο (324-610)» περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου, «Το βυζαντινό πολίτευμα» σσ. 254-273, Σπύρος Τρωιάνος, «Εκκλησιαστικοί θεσμοί» σσ. 274-277, Νικόλαος Σβορώνος, «Οικονομία-κοινωνία» σσ. 278-305. Η ενότητα: «Πνευματικός βίος και πολιτισμός» περιλαμβάνει: Εισαγωγή (Μίλτων Ανάστος) σσ. 308-353, «Πολιτική θεωρία» σσ. 312-, «Δίκαιο» σσ. 324-, «Φιλοσοφία» σσ. 328-, «Λογοτεχνία» σσ. 346-, Γεώργιος Γαλάβαρης, «Πρωτοβυζαντινή τέχνη» σσ. 354-357, Μίλτων Ανάστος, «Θεολογία» σσ. 398-423. 

Η ενότητα: «Ο Ελληνισμός της Ανατολής. Χερσόνησος του Αίμου, Μικρά Ασία, Κύπρος Συρία, Αίγυπτος» περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Σπύρος Βρυώνης, «Η Χερσόνησος του Αίμου» σσ. 426-439, «Μικρά Ασία» σσ. 439-449. Ανδρέας Στυλιανού, «Η Κύπρος κατά την Πρωτοβυζαντινή περίοδο (324-642)» σσ. 44-452. Georges Tate, «Η Βυζαντινή Συρία» σσ. 452-461. Jean Gascou, «Η Βυζαντινή Αίγυπτος (324-640)» σσ. 461-473.

Βιβλιογραφία (κατά ενότητες και θέματα) σσ. 474-. Γενικό Ευρετήριο σσ. 483-491. Κατάλογος εικόνων, χαρτών και διαγραμμάτων σσ. 492-493. Εποπτική Επιτροπή (σύντομα βιογραφικά) σσ. 499-500. Συγγραφείς του Ζ΄ τόμου σσ. 501-502. Πηγές εικονογραφικού υλικού σ. 503. Το εικονογραφικό υλικό είναι πλουσιότατο, πολύ καλά επιλεγμένο και συνοδεύεται από αναλυτικές εξηγήσεις. Οι χάρτες είναι ειδικά κατασκευασμένοι για την έκδοση και συνιστούν πολύτιμο στοιχείο του έργου. Σύνολο σελ. 506, βιβλίο μεγάλου σχήματος (31 Χ 24), σκληρό εξώφυλλο.

Διευθυντής Εκδόσεως: Γεώργιος Χριστόπουλος, Συντονιστής Εκδόσεως: Ιωάννης Μπαστιάς. Εκτός από τα μόνιμα μέλη της Εποπτικής Επιτροπής (Ι. Θεοδωρακόπουλος, Κ. Τσάτσος, Α. Ξυγγόπουλος, Γ. Μυλωνάς, Α. Βακαλόπουλος, Κ. Μπαστιάς) τη γενική εποπτεία των τριών βυζαντινών τόμων είχε ο Διονύσιος Ζακυθηνός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός.

Δείτε και Συνοδευτικό Υλικό
Λέξεις - κλειδιά
Άβαροι.
Άγιοι Τόποι.
Άγιοι, αγίες.
Αγροτική οικονομία.
Αιγαίο.
Αίγυπτος.
Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος.
Αντιόχεια / Αντάκια.
Άραβες.
Αραβία.
Αραβοβυζαντινές συγκρούσεις.
Αρκάδιος, αυτοκράτορας.
Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως.
Αρχαιότητα.
Βανδαλικό κράτος.
Βάρβαροι.
Βόρειος / Άνω Μεσοποταμία.
Βυζαντινά Βαλκάνια, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Βυζαντινά δημόσια έργα.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινές πόλεις.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Βυζαντινή διοίκηση, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Βυζαντινή Έφεσος.
Βυζαντινή θεολογία.
Βυζαντινή κοινωνία.
Βυζαντινή Μέση Ανατολή.
Βυζαντινή Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Βυζαντινή πολεοδομία.
Βυζαντινή τέχνη, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Βυζαντινοί θεσμοί, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Βυζαντινός ιππόδρομος.
Βυζαντινός πολιτισμός.
Γότθοι.
Δημόσιοι χώροι.
Δίκαιο.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Ελένη, αυγούστα, αγία.
Ελλάδα, Βυζαντινή περίοδος.
Εμπόριο.
Ηράκλειος, αυτοκράτορας.
Θεοδόσιος Α΄ ο Μέγας.
Θεοδόσιος Β΄.
Θεσμοί.
Θράκη, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Ιουλιανός αυτοκράτορας.
Ιουστινιανός Α΄.
Ιουστινιανός Α΄ πόλεμοι.
Ιουστινιανός Α΄, έργα.
Ισλάμ.
Ισπανία.
Ιταλία.
Κύπρος.
Κωνσταντίνος ο Μέγας.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Λουτρά / Θέρμες.
Μέση Ανατολή, βυζαντινές επαρχίες.
Ναοδομία.
Νεοπλατωνισμός, νεοπλατωνικοί.
Οικουμενικές σύνοδοι.
Ορθόδοξα Πατριαρχεία.
Παλαιστίνη.
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.
Περσία.
Πόλεμος.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Πρωτοβυζαντινή Συρία.
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Ρώμη.
Σασανίδες / Σασσανίδες Πέρσες.
Συρία.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Φιλοσοφία.
Φόροι, φορολογία.
Φωκάς, αυτοκράτορας.
Χάρτης.
Χριστιανικά δόγματα.
Χριστιανισμός.
Χριστιανοί Ανατολής.