Ι Ε Ε  τ. Θ΄  Μεσοβυζαντινοί και Υστεροβυζαντινοί χρόνοι, 1071-1453 (1979)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ι Ε Ε  τ. Θ΄  Μεσοβυζαντινοί και Υστεροβυζαντινοί χρόνοι, 1071-1453 (1979)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ελένη Ahrweiler-Γλύκατζη, Μ. Ανάστος, Σπ. Βρυώνης, Κ. Γιαννακόπουλος, Ελισάβετ Ζαχαριάδου, Η. Κόλιας, Αγγελική Λαΐου, Χρύσα Μαλτέζου, Λ. Μπενάκης, D. Nicol, Π. Νικολόπουλος, Ν. Οικονομίδης, Θ. Παπαδόπουλος, Ν. Σβορώνος, Β. Τατάκης, Στ. Φασουλάκης, Μ. Χατζηδάκης, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. Θ΄. Βυζαντινός Ελληνισμός, Μεσοβυζαντινοί και Υστεροβυζαντινοί χρόνοι (1071-1453) Θ΄ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1979)

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία

Με τον ένατο από τους 17 τόμους της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, ο οποίος αρχίζει από το τέλος της δυναστείας των Μακεδόνων και την άνοδο των Κομνηνών και καταλήγει στην Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, κλείνει η Ιστορία του Βυζαντινού Ελληνισμού, που αναπτύσσεται στους τόμους Ζ΄, Η΄ και Θ΄.

Στην πρώτη ενότητα «Το Βυζάντιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης» σσ. 8-49 περιλαμβάνονται άρθρα των Ν. Οικονομίδη, Στ. Φασουλάκη, Αγγελικής Λαΐου και Σπ. Βρυώνη.

Στην ενότητα «Πολιτεία-κοινωνία-οικονομία (1071-1204)» σσ. 50-75 συμμετέχουν με άρθρα ο Ν. Σβορώνος και η Αγγελική Λαΐου. Στην τρίτη ενότητα: «Από την άλωση ως την ανάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως (1204-1261)» σσ. 76-115 περιλαμβάνονται τα κεφάλαια: «Το Δεσποτάτο της Ηπείρου (1204-1261)», Ελένη Ahrweiler-Γλύκατζη, «Η αυτοκρατορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού». Στην τέταρτη ενότητα «Από την ανάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως ως την οριστική απώλεια της Μ. Ασίας (1261-1354)» σσ. 116-183 περιλαμβάνονται τα κεφάλαια: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, «Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος (1261-1282)», Ελισάβετ Ζαχαριάδου, «Η εξάπλωση των Τούρκων στον ελληνικό χώρο», Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, «Η πολιτική του Μιχαήλ Η΄ στη Μικρά Ασία», Αγγελική Λαΐου, «Η βασιλεία του Ανδρόνικου Β΄ (1282-1328)», «Οι βασιλείες του Ανδρόνικου Γ΄ και του Ιωάννη ΣΤ΄ (1328-1354)», «Εμφύλιοι πόλεμοι και δυναστικές έριδες», «Η κατάληψη της Μικράς Ασίας από τους Οθωμανούς», «Το Βυζάντιο και η Δύση (1302-1354)», «Οι Σέρβοι στη Χερσόνησο του Αίμου».

Στην πέμπτη ενότητα περιλαμβάνεται το κεφάλαιο: Ελισάβετ Ζαχαριάδου, «Η επέκταση των Οθωμανών στην Ευρώπη ως την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως (1354-1453)» σσ. 184-213. Στην έκτη ενότητα περιλαμβάνεται το κεφάλαιο: Αγγελική Λαΐου, «Κοινωνία και οικονομία» σσ. 214-243. Στην έβδομη ενότητα «Ο ελληνισμός κατά την Υστεροβυζαντινή περίοδο (1204-1453)» σσ. 244-335 συμμετέχουν με άρθρα οι Χρύσα Μαλτέζου, «Λατινοκρατούμενη Ελλάδα – Βενετικές και Γενουατικές κτήσεις» σσ. 244-278, Χρύσα Μαλτέζου, «Το Δεσποτάτο του Μορέως» σσ. 282-291, Ηλίας Κόλιας, «Τα Δωδεκάνησα (1204-1522)» σσ. 291-301, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, «Το Μεσαιωνικό Βασίλειο της Κύπρου (1192-1489)» σσ. 301-316, Σπύρος Βρυώνης, «Μικρά Ασία (1204-1453)» σσ. 316-325, Ελένη Ahrweiler-Γλύκατζη, «Η Αυτοκρατορία της Τραπεζύντος» σσ. 325-331. Ακολουθούν: Μίλτων Ανάστος, «Δίκαιο» σσ. 338-347, Λίνος Μπενάκης, «Φιλοσοφία» σσ. 348-357 και 367-371, Μίλτων Ανάστος, «Θεολογία» σσ. 372-383, Παναγιώτης Νικολόπουλος, «Λογοτεχνία» σσ. 384-393, Μ. Χατζιδάκις, «Τέχνη» σσ. 394-458.

Βιβλιογραφία (κατά θέματα) σσ. 459-471. Γενικό Ευρετήριο σσ. 472-484. Κατάλογος εικόνων σ. 485. Κατάλογος χαρτών, πινάκων και διαγραμμάτων σ. 486. Εποπτική Επιτροπή και συγγραφείς του Θ΄ τόμου σσ. 491-495. Περιλαμβάνονται 163 φωτ (C και BW), 17 χάρτες, σχέδια και διαγράμματα (ειδικά κατασκευασμένα για την έκδοση υπό την εποπτεία των συνεργατών του τόμου). Τη γενική εποπτεία των τριών βυζαντινών τόμων είχε ο Διονύσιος Ζακυθηνός.

Σύνολο σελ. 496, βιβλίο μεγάλου σχήματος, σκληρό εξώφυλλο.

Λέξεις - κλειδιά
Αγγελοδούκες Κομνηνοί.
Άγγελοι, βυζαντινή δυναστεία.
Αιγαίο.
Άλωση 1453.
Άλωση ΚΠόλεως 1204.
Αυτοκρατορία της Νικαίας.
Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος.
Βενετία.
Βενετικό εμπόριο.
Βενετοκρατία.
Βενετοκρατούμενο Αιγαίο.
Βυζαντινές αρχόντισσες.
Βυζαντινές πόλεις.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Βυζαντινή διοίκηση.
Βυζαντινή εποχή.
Βυζαντινή θεολογία.
Βυζαντινή οικονομία.
Βυζαντινή προσωπογραφία.
Βυζαντινή τέχνη.
Βυζαντινοί θεσμοί.
Γαλατάς / Galata.
Γενοβέζοι.
Δεσποτάτο Ηπείρου.
Δωδεκάνησα.
Ελλάδα.
Επτάνησα / Ιόνια νησιά.
Ήπειρος.
Κάρολος Α΄ Ανδεγαυός / Charles I d’Anjou.
Κομνηνοί.
Κριμαία.
Κύπρος.
Κωνσταντινούπολη, Λατινική Κατοχή.
Μακεδονία.
Μαύρη Θάλασσα / Εύξεινος Πόντος.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Μογγόλοι.
Μοριάς / Μωριάς.
Μυστράς.
Νίκαια / Ιζνίκ.
Οθωμανικά Βαλκάνια.
Οθωμανική κατάκτηση.
Οθωμανικό Σουλτανάτο.
Οθωμανικοί θεσμοί.
Παλαιολόγεια εποχή.
Παλαιολογίνες.
Παλαιολόγοι.
Προύσα / Μπούρσα / Bursa.
Σελτζουκικό Σουλτανάτο.
Τουρκομάνοι.
Υστεροβυζαντινή περίοδος.
Υστεροβυζαντινοί λόγιοι.
Φράγκοι.
Φράγκοι / Λατίνοι αυτοκράτορες Κωνσταντινουπόλεως.
Φραγκοκρατία.
Φραγκοκρατούμενη Μέση Ανατολή.
Χάρτης.