Παπάδη Αναστασία
[Βιογραφίες]

Όνομα
Παπάδη Αναστασία
Χρόνος γέννησης
20/8/1910
Τόπος γέννησης
Σινασός Καππαδοκίας (Ανατολία), Οθωμανική Αυτοκρατορία
Χρόνος θανάτου
27/2/2010
Τόπος θανάτου
Αθήνα, Ελλάδα
Τόπος ταφής
Γλυκά Νερά Αττικής
Λέξεις - Κλειδιά
Βιογραφία.
Γυναίκες.
Ζάππειον Παρθεναγωγείον ΚΠ.
Καππαδοκία.
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Πολίτισσες.
Ρωμιοσύνη.
Φερίκιοϊ / Φερήκιοϊ / Φερί-κιοϊ / Feriköy.