Ξενιάδου Ευφροσύνη
[Βιογραφίες]

Όνομα
Ξενιάδου Ευφροσύνη
Χρόνος γέννησης
27/12/1931
Τόπος γέννησης
Στο Φερίκιοϊ (στην Ελληνορθόδοξη Ενορία των Δώδεκα Αποστόλων, Φερίκιοϊ) συνοικία του Δήμου Σισλί, στην Κωνσταντινούπολη.
Χρόνος θανάτου
1/2014
Λέξεις - Κλειδιά
Βιογραφία.
Γαλατάς / Galata.
Γυναίκες.
Καππαδοκία.
Κωνσταντινούπολη.
Πολίτισσες.
Ρωμιοσύνη.
Σύγχρονη εποχή.
Φερίκιοϊ / Φερήκιοϊ / Φερί-κιοϊ / Feriköy.
Χριστιανορθόδοξος βίος.