Λέων Διάκονος, Ιστορία (2000)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Λέων Διάκονος, Ιστορία (2000)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Λέων ο Διάκονος, Ιστορία, Βρασίδας Καραλής (επιστ. επιμ., μτφρ.), σειρά Κείμενα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας 9 (Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2000)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7420-63-2
Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Βυζαντινή πηγή του 10ου αι., που καλύπτει την περίοδο 959-976. Παρατίθεται το πρωτότυπο και η νεοελληνική μεταγραφή με σχόλια του Βρασίδα Καραλή. Εισαγωγή (εκτενής αναφορά στον συγγραφέα και την εποχή του) σσ. 7-92. Επιλογή βιβλιογραφίας και κάποιες μεθοδολογικές παρατηρήσεις εντάσσονται στην εισαγωγή σσ. 82-85. Σημείωμα για το πρωτότυπο κείμενο σελ 93. Ακολουθεί το σχολιασμένο κείμενο του Λέοντος Διακόνου σσ. 95-407. Πίνακες σσ. 409-420, περιλαμβάνονται: Πίνακας κυριοτέρων συμβάντων κατά τον 10ο αι. σσ. 409-417. Πίνακας Αυτοκρατόρων, Πατριαρχών, Παπών, Ρώσων Ηγεμόνων, Βούλγαρων Τσάρων, Αβασιδών Χαλίφων, Αυτοκρατόρων της Δύσης σσ. 418-420. Γενικό ευρετήριο σσ. 421-433. Σύνολο σελ 436.

Βλ. και Βιβλιογραφία στο Συνοδευτικό Υλικό

Λέξεις - κλειδιά
Αγία του Θεού Σοφία.
Αντιόχεια / Αντάκια.
Αντώνιος Γ΄ ο Στουδίτης, Πατριάρχης.
Άραβες.
Βαγδάτη.
Βαλκάνια.
Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος.
Βασίλειος Σκαμανδρηνός, Οικουμ. Πατριάρχης.
Βόσπορος.
Βούλγαροι.
Βυζαντινά Βαλκάνια.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Βυζαντινός στόλος.
Βυζαντινός στρατός.
Δαρδανέλλια / Ελλήσποντος.
Δούναβης / Ίστρος.
Έδεσσα / Ούρφα.
Εκβάτανα / Hamadan / Hamedan.
Ευφράτης ποταμός.
Θαδδαίος, απόστολος.
Θαύματα.
Θράκη.
Ιππόδρομος.
Ιωάννης Τζιμισκής, αυτοκράτορας.
Κρήτη.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Λέων ο Διάκονος.
Λίβανος, όρος.
Μέση Ανατολή.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Μεσοποταμία.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Μοσούλη / Mosul.
Μυσία, ΒΔ Μικρασία.
Νικηφόρος Β΄ Φωκάς, αυτοκράτορας.
Όπλα, οπλισμός.
Πόλεμος.
Πολιορκητική τεχνολογία.
Ποτάμι.
Πρεσλάβα, Βουλγαρία.
Ρως / Ρώσοι.
Σεισμοί.
Σικελία.
Συρία.
Ταρσός.
Υγρόν πυρ.
Φυσικές καταστροφές.
Φυσικό φαινόμενο.
Χαλέπι / Aleppo / Haleb.