Φουστέρης, Οι μαρμάρινες εικόνες του Αγ. Πολυεύκτου Κωνσταντινουπόλεως (1996)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Φουστέρης, Οι μαρμάρινες εικόνες του Αγ. Πολυεύκτου Κωνσταντινουπόλεως (1996)

Γιώργος Φουστέρης, Οι μαρμάρινες εικόνες του Αγ. Πολυεύκτου Κωνσταντινουπόλεως (Θεσσαλονίκη 1996)