Ανώνυμος, Κωνσταντινιάς (1824)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ανώνυμος, Κωνσταντινιάς (1824)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ανώνυμος [Κωνστάντιος Α΄ ο Σοφός, ο από Σιναίου], Κωνσταντινιάς παλαιά τε και νεωτέρα ήτοι περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως. Απ’ αρχής μέχρι του νυν καθιστορούσα γενικώς τα της Πόλεως ταύτης, τας πέριξ αυτής Τοποθεσίας, τας τε αντιπροσώπους δύω Παραλίας των Στενών του Βοσπόρου και τας παρακειμένας Νήσους τη Πόλει ταύτη. Συνταχθείσα παρά ανδρός φιλολόγου και φιλαρχαιολόγου Κωνσταντινιάς παλαιά τε και νεωτέρα ήτοι περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως. (Εκδόσεις Νέα Πορεία, φωτοτυπική επανέκδοση, χωρίς τις 5 αναδιπλούμενες εικόνες και πίνακες της έκδοσης του 1824 Θεσσαλονίκη 1979)

Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Πάνος Θεοδοσίου ο εξ Ιωαννίνων
Τόπος Α΄ έκδ.
Βενετία
Χρόνος Α΄ έκδ.
1824
Πηγή
Ναι
Λέξεις - κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Άνω Βόσπορος.
Αρχαίες ελληνικές πηγές.
Αρχαίοι Έλληνες θεοί.
Αρχαιότητα.
Αρχαιότητες.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Βιογραφία.
Βόσπορος.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή εποχή.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
Βυζάντιον, πόλις-κράτος.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Ελληνική μυθολογία.
Ελληνική παιδεία.
Θαλάσσια Τείχη / Τείχη του Μαρμαρά.
Θεοδοσιανά Τείχη.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά κατάλοιπα.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Κωνστάντιος Α΄ ο Σοφός, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Λατίνοι.
Λιμάνι.
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Μοναστήρια.
Οθωμανικά μνημεία.
Οθωμανική Κωνσταντινούπολη.
Οθωμανοί σουλτάνοι.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Παλαιά Πόλη.
Παλάτι, παλάτια.
Πριγκηπόννησα.
Πύλη, πύλες.
Τζαμί.
Τοπογραφία.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.