Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. Ι (1851)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. Ι (1851)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις, ή περιγραφή τοπογραφική αρχαιολογική και ιστορική της περιωνύμου ταύτης μεγαλοπόλεως τ. Ι (Εκ του Τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά, Αθήνα 1851)

Λέξεις - κλειδιά
Αγία του Θεού Σοφία.
Βυζαντινά μνημεία.
Εκκλησίες – τζαμιά.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Κωνσταντινούπολη, Ιππόδρομος.
Οθωμανική εποχή.
Παλαιά Πόλη.
Παλάτι, παλάτια.
Τζαμί.
Χερσαία Τείχη.