Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. ΙI (1862)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. ΙI (1862)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις, ή περιγραφή τοπογραφική αρχαιολογική και ιστορική της περιωνύμου ταύτης μεγαλοπόλεως τ. ΙΙ (Εκ του Τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά, Αθήνα 1862)

Λέξεις - κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Βόσπορος.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
Γαλατάς / Galata.
Κάστρο της Ρούμελης / Ρούμελι Χισαρί.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Οθωμανική εποχή.
Πέραν / Μπέιογλου.
Ρωμιοσύνη.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.
Συμπληγάδες / Κυαναί / Κυανές.