Από την είσοδο του αυλόγυρου: Η ΒΔ είσοδος του ναού, κοντινό στο υπέρθυρο του 1894
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH011a-003.JPG
Τίτλος
Από την είσοδο του αυλόγυρου: Η ΒΔ είσοδος του ναού, κοντινό στο υπέρθυρο του 1894
Περιγραφή
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, εκκλ. συγκρότημα, φωτ 003. Το υπέρθυρο της ΒΔ εισόδου του ναού, λεπτομ.: ανάγλυφος Σταυρός και από πάνω, μέσα σε δάφνινο στεφάνι, τα αρχικά Κ Ε (Κωνσταντίνος και Ελένη) και η χρονολογία 1894, χρωματισμένα με ώχρα και πράσινο (δες και φωτ 002). Πάνω, ανοίγεται δίλοβο καμαρωτό παράθυρο. Είναι η Β είσοδος του εξωνάρθηκα, που χρησιμοποιείται σήμερα σαν κεντρική.
Χρόνος λήψης
10/5/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.