Χρηστίδης, Σεπτεμβριανά (2000)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χρηστίδης, Σεπτεμβριανά (2000)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Χριστόφορος Χρηστίδης, Τα Σεπτεμβριανά (Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη 1955). Συμβολή στην πρόσφατη ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων, Γιάννης Δ. Στεφανίδης (επιμ.), (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 2000)

ISBN / ISSN
ISBN 960-85976-3-3
Στοιχεία
Ο Γ. Στεφανίδης επιμελήθηκε την έκδοση της άτιτλης «Έκθεσης» του Χ. Χρηστίδη, ένα πολύτιμο κείμενο για τα Σεπτεμβριανά του 1955 (το πογκρόμ που οργάνωσε η τουρκική κυβέρνηση σε βάρος της Ρωμαίικης Μειονότητας), το οποίο αποτελείται από 211 δακτυλογραφημένες σελίδες και είναι κατατεθειμένο στο Αρχείο Χριστόφορου Χρηστίδη στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Γ. Στεφανίδης, «Ο Χριστόφορος Χρηστίδης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις» σσ. 13-37. Ακολουθούν: ο Πρόλογος, η Εισαγωγή και τα τρία μέρη της «Έκθεσης»: Μέρος Πρώτον «Χρονικόν της Καταστροφής» σσ. 73-155, Μέρος Δεύτερον «Απορίαι και συμπεράσματα» σσ. 157-255, Μέρος τρίτον «Έκτασις των ζημιών και αποζημειώσεις» σσ. 257-289. Παράρτημα σσ. 291-336: Ι. Αι ελληνικαί κοινότητες της Κωνσταντινουπόλεως, 1955 ΙΙ. Πίνακας «των πρώτων καταβληθεισών εις Έλληνας υπηκόους αποζημειώσεων» ΙΙΙ. Εκθέσεις ξένων διπλωματών (στα αγγλικά). Summary (αγγλική περίληψη) σσ. 337-361, ‘About the author’ σσ. 362-363. Φωτογραφίες σσ. 365-373. Δισέλιδος χάρτης όπου σημειώνονται οι συνοικίες στις οποίες κατοικούσε η πλειονότητα της πολίτικης Ρωμιοσύνης. Σύνολο σελ. 376.
Λέξεις - κλειδιά
Αθηναγόρας, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ανθρώπινα Δικαιώματα – Παραβιάσεις.
Αρχεία.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Βανδαλισμοί.
Βλάγκα / Langa.
Βόσπορος.
Διπλωματικές αρχές.
Ελληνισμός.
Ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Εφημερίδα, εφημερίδες.
Θεραπειά / Tarabya.
Καταστροφή μνημείων.
Κλήρος, κληρικοί.
Κυπριακό.
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.
Οικουμενικό Πατριαρχείο, 20ός αι..
Παλαιά Πόλη.
Πέραν / Μπέιογλου.
Πόλη, Ρωμιοί επαγγελματίες.
Πολίτισσες.
Πριγκηπόννησα.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κων/πόλεως, κοινωνική πρόνοια.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.
Σεπτεμβριανά 1955.
Σμύρνη / İzmir.
Σχολείο.
Τουρκικά Αρχεία.
Τουρκική πολιτική.
Τουρκικός εθνικισμός.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.