Σταυρίδης, Μητροπόλεις (1995)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Σταυρίδης, Μητροπόλεις (1995)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Βασίλειος Σταυρίδης, Αι μητροπόλεις Χαλκηδόνος, Δέρκων και Πριγκηποννήσων. Οικουμενικόν Πατριαρχείον (Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1995)

ISBN / ISSN
ISBN 960-343-002-1
Πηγή
Ναι
Στοιχεία
Μονογραφία για την ιστορική εξέλιξη των τριών μητροπόλεων που περιβάλλουν την Αρχιεπισκοπή ΚΠόλεως. Α: Ιερά Μητρόπολις Χαλκηδόνος σσ. 5-141. Β: Ιερά Μητρόπολις Δέρκων σσ. 142-276. Γ: Ιερά Μητρόπολις Πριγκηποννήσων σσ. 277-294. Βιβλιογραφία σσ. 295-308. Ευρετήριο (Πίναξ ονομάτων και πραγμάτων) σσ. 309-342. Εικόνες (BW) σσ. 343-383. Κάθε ενότητα συνοδεύεται από κεφάλαιο που αναφέρεται στις Ρωμαίικες Κοινότητες οι οποίες υπάγονται στη συγκεκριμένη Μητρόπολη (την εκπαίδευση, τα σχολεία κλπ δραστηριότητες, με στατιστικά στοιχεία κι αριθμούς), από καταλόγους επισκόπων κι άλλων κληρικών που υπηρέτησαν τη Μητρόπολη (τέλη 19ου αι. και σε όλη τη διάρκεια του 20ού), καταλόγους εκπαιδευτικών, καθώς και από ορισμένα κείμενα-πηγές (σιγίλλια). Σύνολο σελ. 384.
Λέξεις - κλειδιά
1923.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Άνω Βόσπορος.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Βόσπορος.
Δέρκοι / λίμνη Δέρκων / Terkos / Durusu Gölü.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Ελληνική εκπαίδευση.
Θεραπειά / Tarabya.
Κατάλογος θρησκευτικών ηγετών.
Κλήρος, κληρικοί.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Κωνσταντινούπολη, ασιατική πλευρά.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ / Bakırköy.
Μητρόπολη Δέρκων, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Πριγκιποννήσων.
Μητρόπολη Χαλκηδόνος, Οικ. Πατριαρχείο.
Μικρασιατικές Μητροπόλεις.
Πόλη, θρακικά προάστια.
Πριγκηπόννησα.
Ρωμαίικες Κοινότητες.
Ρωμιοσύνη.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.
Σχολείο.
Χάλκη / Χεϊμπελίαντά, νησί.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.