Η κεντρική είσοδος του Αρμενικού Κοιμητηρίου (γενικό)
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM-CEM002-001.JPG.JPG
Τίτλος
Η κεντρική είσοδος του Αρμενικού Κοιμητηρίου (γενικό)
Περιγραφή
Αρμενικό Κοιμητήριο Μπαλουκλί φωτ 01. Η κεντρική είσοδος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Κοιμητηρίου και αντικρίζει το πλάτωμα που ανοίγεται μπροστά στον πυλώνα της ελληνορθόδοξης Μονής της Πηγής (Μονή Μπαλουκλί) και μπροστά στην είσοδο του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου. Έτσι, αυτά τα τρία μνημεία διαμορφώνουν μία χριστιανική ζώνη, που συνεχίζεται προς τα νότια (δηλαδή προς τη Θάλασσα του Μαρμαρά) με τα δύο μεγάλα χριστιανικά νοσηλευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα: το Νοσοκομείο-Γηροκομείο-Ψυχιατρείο Μπαλουκλί των Ρωμιών και το αντίστοιχο των Αρμενίων.
Χρόνος λήψης
21/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Αρμένιοι.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικα κοιμητήρια.
Μπαλουκλί / Balıklı, περιοχή.