Κοντινό της κεντρικής εισόδου του Αρμενικού Κοιμητηρίου στο Μπαλουκλί
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM-CEM002-002.JPG.JPG
Τίτλος
Κοντινό της κεντρικής εισόδου του Αρμενικού Κοιμητηρίου στο Μπαλουκλί
Περιγραφή
Αρμενικό Κοιμητήριο Μπαλουκλί φωτ 02. Κοντινό της κεντρικής εισόδου με τη δίγλωσση επιγραφή. Αρμενικά χχχ και τουρκικά: Balıklı Ermeni Mezarlığı
Χρόνος λήψης
21/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμένιοι.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικα κοιμητήρια.