Πινακίδες στην είσοδο του Αρμενικού Κοιμητηρίου στο Μπαλουκλί (το 2010)
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM-CEM002-003.JPG.JPG
Τίτλος
Πινακίδες στην είσοδο του Αρμενικού Κοιμητηρίου στο Μπαλουκλί (το 2010)
Περιγραφή
Αρμενικό Κοιμητήριο Μπαλουκλί φωτ 03. Χρήσιμες πληροφορίες (στα τουρκικά) σχετικά με το ωράριο λειτουργίας (08.00-17.00), τον χώρο στάθμευσης κλπ.
Χρόνος λήψης
21/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικα κοιμητήρια.