Προτεσταντικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ: Ημικίονας ιωνικού τύπου στην κεντρική είσοδο
[Φωτογραφικό υλικό]

TICPRO-CEM01-008.jpg.JPG
Τίτλος
Προτεσταντικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ: Ημικίονας ιωνικού τύπου στην κεντρική είσοδο
Περιγραφή
Προτεσταντικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ, φωτ 008.
Χρόνος λήψης
22/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη.
Νεκροταφείο.
Προτεστάντες.
Σισλί / Σισλή / Şişli.
Φερίκιοϊ / Φερήκιοϊ / Φερί-κιοϊ / Feriköy.