Γάτος στην κεντρική αλέα του Προτεσταντικού Κοιμητηρίου
[Φωτογραφικό υλικό]

TICPRO-CEM01-014.jpg.JPG
Τίτλος
Γάτος στην κεντρική αλέα του Προτεσταντικού Κοιμητηρίου
Περιγραφή
Προτεσταντικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ, φωτ 014. Η κεντρική οδός του Κοιμητηρίου, μια αλέα με ψηλά δέντρα. Λήψη από την είσοδο προς Βορρά και ο γάτος, που για μια στιγμή διασκεδάζει τη μελαγχολική ατμόσφαιρα του χώρου.
Χρόνος λήψης
22/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη.
Νεκροταφείο.
Προτεστάντες.
Σισλί / Σισλή / Şişli.
Φερίκιοϊ / Φερήκιοϊ / Φερί-κιοϊ / Feriköy.