Σουηδικός τομέας του Κοιμητηρίου
[Φωτογραφικό υλικό]

TICPRO-CEM01-022.jpg.JPG
Τίτλος
Σουηδικός τομέας του Κοιμητηρίου
Περιγραφή
Προτεσταντικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ, φωτ 022. Τάφοι του 19ου και του 20ού αι. στον Σουηδικό τομέα. Η πινακίδα γράφει ‘SUEDE’ («Σουηδία» στα γαλλικά), όπως και σε όλους τους άλλους τομείς του Κοιμητηρίου, όπου αντί να αναγράφονται οι εθνότητες όσων είναι θαμμένοι εδώ αναγράφονται οι χώρες καταγωγής τους –οι περισσότερες, μάλιστα, στα γαλλικά.
Χρόνος λήψης
22/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη.
Νεκροταφείο.
Προτεστάντες.
Σισλί / Σισλή / Şişli.
Σουηδία.
Φερίκιοϊ / Φερήκιοϊ / Φερί-κιοϊ / Feriköy.