Ουγγρικός τομέας και πινακίδα “HONGRIE”
[Φωτογραφικό υλικό]

TICPRO-CEM01-030.jpg.JPG
Τίτλος
Ουγγρικός τομέας και πινακίδα “HONGRIE”
Περιγραφή
Προτεσταντικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ, φωτ 030. Γενικό του Ουγγρικού τομέα.
Χρόνος λήψης
22/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη.
Νεκροταφείο.
Ούγγροι.
Προτεστάντες.
Σισλί / Σισλή / Şişli.
Τάφος.
Φερίκιοϊ / Φερήκιοϊ / Φερί-κιοϊ / Feriköy.