Η πρόσοψη του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

TICPRO-CEM01-036.jpg.JPG
Τίτλος
Η πρόσοψη του ναού
Περιγραφή
Προτεσταντικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ, φωτ 036. Η Δ πλευρά – πρόσοψη του κοιμητηριακού ναού (παρεκκλήσι νεογοτθικού ρυθμού). Ο μικρός ναός βρίσκεται περίπου στο κέντρο του Κοιμητηρίου.
Χρόνος λήψης
22/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Κωνσταντινούπολη.
Νεκροταφείο.
Προτεστάντες.
Σισλί / Σισλή / Şişli.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φερίκιοϊ / Φερήκιοϊ / Φερί-κιοϊ / Feriköy.