Ο Γερμανικός τομέας
[Φωτογραφικό υλικό]

TICPRO-CEM01-038.jpg.JPG
Τίτλος
Ο Γερμανικός τομέας
Περιγραφή
Προτεσταντικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ, φωτ 038. Απλοί τάφοι και μνήματα με γλυπτές διακοσμήσεις στον Γερμανικό τομέα, στη Β πτέρυγα.
Χρόνος λήψης
22/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γερμανοί.
Κωνσταντινούπολη.
Νεκροταφείο.
Προτεστάντες.
Σισλί / Σισλή / Şişli.
Τάφος.
Φερίκιοϊ / Φερήκιοϊ / Φερί-κιοϊ / Feriköy.