Μνήματα στον Αρμένικο τομέα
[Φωτογραφικό υλικό]

TICPRO-CEM01-050.jpg.JPG
Τίτλος
Μνήματα στον Αρμένικο τομέα
Περιγραφή
Προτεσταντικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ, φωτ 050. Σε πρώτο πλάνο τάφος με επιγραφή στα αρμενικά και δύο φωτογραφίες ανάμεσα σε Σταυρό.
Χρόνος λήψης
22/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμένιοι.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη.
Νεκροταφείο.
Προτεστάντες.
Σισλί / Σισλή / Şişli.
Τάφος.
Φερίκιοϊ / Φερήκιοϊ / Φερί-κιοϊ / Feriköy.