Τα χέρια του τεχνίτη
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-P-010-005.jpg.JPG
Τίτλος
Τα χέρια του τεχνίτη
Περιγραφή
Επιδιορθωτής κιλιμιών (01) στο Αυγουσταίον, Κ/Πολη, φωτ 05. Κοντινό στα χέρια με το ψαλίδι
Χρόνος λήψης
21/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Παλαιά Πόλη.
Χαλί, χαλιά.