Η αγία Κυριακή (λεπτ. εικόνας μεγάλων διαστάσεων αφιερωμένη το 1913) στον Άγ. Ελευθέριο Ταταούλων / Κουρτουλούς
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-D003b-014.jpg.JPG
Τίτλος
Η αγία Κυριακή (λεπτ. εικόνας μεγάλων διαστάσεων αφιερωμένη το 1913) στον Άγ. Ελευθέριο Ταταούλων / Κουρτουλούς
Περιγραφή
Ταταύλα / Κουρτουλούς, Ρωμαίικο Κοιμητήριο, Άγ. Ελευθέριος, κοιμητηριακός ναός φωτ 39. Δυτικότροπη τεχνοτροπία, αλλά εντυπωσιακή η αγία Κυριακή -μία από τις εικόνες με ολόσωμους αγίους μεγάλων διαστάσεων στον μικρό κοιμητηριακό ναό του Κουρτουλούς. Η υγρασία έχει προξενήσει ζημιές στα χρώματα.
Χρόνος λήψης
10/9/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικόνα φορητή.
Κυριακή, αγία.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.