Σάββατο πρωί στο Ρωμαίικο Κοιμητήριο Ταταούλων / Κουρτουλούς
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9-CEM003-032.jpg.JPG
Τίτλος
Σάββατο πρωί στο Ρωμαίικο Κοιμητήριο Ταταούλων / Κουρτουλούς
Περιγραφή
Ταταύλα, Ρωμαίικο Κοιμητήριο φωτ 032
Χρόνος λήψης
10/9/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Πολίτισσες.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.