Στο Ρωμαίικο Κοιμητήριο Ταταούλων
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9-CEM003-036.jpg.JPG
Τίτλος
Στο Ρωμαίικο Κοιμητήριο Ταταούλων
Περιγραφή
Ταταύλα, Ρωμαίικο Κοιμητήριο φωτ 036
Χρόνος λήψης
10/9/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.