Στο Ρωμαίικο Κοιμητήριο Ταταούλων: η φροντίδα για τους αγαπημένους
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9-CEM003-040.jpg.JPG
Τίτλος
Στο Ρωμαίικο Κοιμητήριο Ταταούλων: η φροντίδα για τους αγαπημένους
Περιγραφή
Ταταύλα, Ρωμαίικο Κοιμητήριο φωτ 040.
Χρόνος λήψης
10/9/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.