Στο Κοιμητήριο Ταταούλων / Κουρτουλούς: Λουλούδια για τους προσφιλείς
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9-CEM003-041.jpg.JPG
Τίτλος
Στο Κοιμητήριο Ταταούλων / Κουρτουλούς: Λουλούδια για τους προσφιλείς
Περιγραφή
Ταταύλα, Ρωμαίικο Κοιμητήριο φωτ 041. Ευθυτενής η μαυροφορεμένη Ταταυλιανή κυρά περιποιέται τα λουλούδια πριν τα εναποθέσει στο μνήμα του Ανδρέα Νικολαΐδη (1917-1991). Τελετουργικό παρηγορητικό για την απουσία και τη μοναξιά.
Χρόνος λήψης
10/9/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Πολίτισσες.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.