Το βόρειο κλίτος του Πατριαρχικού Ναού, γενικό
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC8-FANB-365.JPG
Τίτλος
Το βόρειο κλίτος του Πατριαρχικού Ναού, γενικό
Περιγραφή
Πατρ. Ναός Αγίου Γεωργίου φωτ 365.
Χρόνος λήψης
16/9/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.
Φανάρι.