Πατριαρχικός Ναός. Οι δύο από τις τρεις λάρνακες στο νότιο κλίτος: της αγίας Σολομονής, πρώτο πλάνο, και της αγίας Θεοφανούς
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC8-FANB-383.JPG
Τίτλος
Πατριαρχικός Ναός. Οι δύο από τις τρεις λάρνακες στο νότιο κλίτος: της αγίας Σολομονής, πρώτο πλάνο, και της αγίας Θεοφανούς
Περιγραφή
Πατρ. Ναός Αγίου Γεωργίου (στο Φανάρι) φωτ 383.
Χρόνος λήψης
16/9/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.
Φανάρι.