Στο νότιο κλίτος του Πατριαρχικού Ναού: Η λάρνακα και η εικόνα της αγίας Σολομονής
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC8-FANB-387.JPG
Τίτλος
Στο νότιο κλίτος του Πατριαρχικού Ναού: Η λάρνακα και η εικόνα της αγίας Σολομονής
Περιγραφή
Πατρ. Ναός Αγίου Γεωργίου φωτ 387.
Χρόνος λήψης
16/9/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.
Φανάρι.