Επιγραφή του 1836 στο υπέρθυρο της μαρμάρινης κεντρικής πύλης του Πατριαρχικού Ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC8-FANB-304.JPG
Τίτλος
Επιγραφή του 1836 στο υπέρθυρο της μαρμάρινης κεντρικής πύλης του Πατριαρχικού Ναού
Περιγραφή
Πατρ. Ναός Αγίου Γεωργίου φωτ 304. Η χρυσογράμματη επιγραφή για τη μεγάλη ανακαίνιση του 1836 στο υπέρθυρο της κεντρικής πύλης του Πατριαρχικού Ναού (μεταξύ εξωνάρθηκα και νάρθηκα του κυρίως ναού). Διαστάσεις 100Χ50 εκ. Λευκό μάρμαρο
Το κείμενο είναι γραμμένο σε οκτώ αράδες. Στο κέντρο από κάτω αναγράφεται η χρονολογία. Τα εσώγλυφα χρυσά καλλιγραφικά γράμματα είναι πεζά (ενώ στις επιγραφές συνηθίζονται τα κεφαλαία).
Χρόνος λήψης
16/9/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γρηγόριος ΣΤ΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Επιγραφή, επιγραφές.
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φανάρι.