Καραμαλής, Βαυαρία (2011)
[Σημειώσεις Πανοράματος]

Συντομογραφία
Καραμαλής, Βαυαρία (2011)
Συγγραφέας
Κώστας Καραμαλής
Τίτλος
Βαυαρία: Γεωγραφία και Ιστορία
Χαρακτηρισμός
Χαρακτηρισμός
Σημειώσεις Διαλέξεων.
Αριθμός σελίδων
42
Δημοσιευμένο σε
Δημοσιευμένο σε
Internet.
Αρχείο
©:
Κώστας Καραμαλής και ΑΠΑΝ
Περιεχόμενο
Στο Α΄ Μέρος αναλύονται τα γεωμορφολογικά δεδομένα της περιοχής βορείως των Άλπεων, με κέντρο την σύγχρονη Βαυαρία και τα μεγάλα ποτάμια (Ρήνος, Δούναβης κ.ά.) που καθόρισαν και τις ιστορικές κι εθνολογικές-πολιτιστικές εξελίξεις από την Προϊστορική εποχή έως και την Ρωμαϊκή περίοδο, αλλά και σε όλη την διάρκεια του Μεσαίωνα, από την δημιουργία του Δουκάτου της Βαυαρίας έως την εποχή της θρησκευτικής Μεταρρύθμισης (16ος αι.).
Στη συνέχεια, εξετάζεται η περίοδος έως την εποχή του Διαφωτισμού, της Γαλλικής Επανάστασης, της Ευρώπης του Ναπολέοντα και της βασιλείας του Λουδοβίκου Α΄ της Βαυαρίας.
Στο Β΄ Μέρος αναλύονται οι ιστορικές εξελίξεις στην Βαυαρία των Βίττελσμπαχ από την εποχή της γένεσης του γερμανικού εθνικισμού και των ανταγωνισμών μεταξύ Αυστρίας και Πρωσίας (19ος αι.) έως το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου και την εποχή του Ναζισμού.
«Η Βαυαρία σήμερα» καλύπτει την περίοδο μετά τον Β΄ Πόλεμο έως και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μόναχο το 1972 και καταλήγει με ένα σύντομο βιογραφικό του βαυαρικής καταγωγής Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄.
Ακολουθεί ενδεικτική Βιβλιογραφία.
Λέξεις - Κλειδιά
Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Άλπεις.
Αυστρία.
Αψβούργοι / Οίκος των Αψβούργων.
Βάρβαροι.
Βαυαρία.
Βαυαροί.
Βιομηχανία.
Βίττελσμπαχ, δυναστεία / Βίτελσμπαχ.
Γαλλική Επανάσταση.
Γερμανία.
Γερμανοί.
Γλυπτοθήκη Μονάχου.
Γότθοι.
Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος.
Διαφωτισμός.
Δούναβης.
Εθνικισμός.
Ελβετία.
Ιούλιος Καίσαρ.
Καθολική Εκκλησία / Λατινική Εκκλησία.
Λουδοβίκος Α΄ της Βαυαρίας.
Λουδοβίκος Β΄ της Βαυαρίας.
Λούθηρος Μαρτίνος.
Μεσαιωνική εποχή.
Μόναχο.
Ναζισμός.
Όθων Α΄ ο Μέγας.
Όθων της Ελλάδος.
Προϊστορική εποχή.
Προτεστάντες.
Πρωσία.
Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος.
Ρήνος ποταμός.
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δυτικό τμήμα.
Ρωμαϊκό στρατόπεδο.
Φιλέλληνας.
Φράγκοι.
Χάρτης.
Χίτλερ Αδόλφος.