Βυζαντινή δεξαμενή στο Μπακίρκιοϊ: ο νότιος τοίχος (κοντινό)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIBYZe-W2-024.JPG
Τίτλος
Βυζαντινή δεξαμενή στο Μπακίρκιοϊ: ο νότιος τοίχος (κοντινό)
Περιγραφή
Βυζαντινή δεξαμενή στο Μπακίρκιοϊ φωτ 24. Η φροντισμένη τοιχοποιία και η πλαϊνή πλευρά των ενισχυτικών πεσσών αντιστήριξης που συγκρατούν εξωτερικά τα τοιχώματα της νότιας μακριάς πλευράς, η οποία είναι στην κατωφέρεια και δεχόταν τη μεγαλύτερη πίεση του όγκου του νερού της δεξαμενής. Τα μήκος αυτού του τοίχου είναι 127 μ.
Χρόνος λήψης
19/11/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έβδομον, προάστιο.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Μπακίρκιοϊ, Δήμος.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Ύδρευση.
Υποδομές.