Βυζαντινή δεξαμενή / κινστέρνα ‘Φιλνταμί’ στο Μπακίρκιοϊ (το 2011)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIBYZe-W2-028.JPG
Τίτλος
Βυζαντινή δεξαμενή / κινστέρνα ‘Φιλνταμί’ στο Μπακίρκιοϊ (το 2011)
Περιγραφή
Βυζαντινή Κινστέρνα ‘Φιλνταμί’ φωτ 28. Γωνιαίος πύργος-υποστύλωμα (λήψη από τον δρόμο)
Χρόνος λήψης
19/11/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Μπακίρκιοϊ, Δήμος.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Υποδομές.