Κοντοσκάλι, γειτονιά Κατίργκα: Το μικό πάρκο (Kadırga Meydan) με την πολυτελή κρήνη το 2011
[Φωτογραφικό υλικό]

TIOTm-W102-002.JPG
Τίτλος
Κοντοσκάλι, γειτονιά Κατίργκα: Το μικό πάρκο (Kadırga Meydan) με την πολυτελή κρήνη το 2011
Περιγραφή
Κοντοσκάλι / Kumkapı, γειτονιά Κατίργκα / Kadırga, φωτ 02. Η δημοτική πινακίδα στο μικρό πάρκο, όπου βρίσκεται η Κρήνη της Εσμά σουλτάνας. Γράφει «Kadırga Parkı. Fatih Belediyesi www.fatih.bel.tr»
Χρόνος λήψης
11/9/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κοντοσκάλι / Κούμκαπού.
Παλαιά Πόλη.