Κρήνη Εσμά: Η βόρεια όψη της μαρμάρινης κρήνης του 1779
[Φωτογραφικό υλικό]

TIOTm-W102-004.JPG
Τίτλος
Κρήνη Εσμά: Η βόρεια όψη της μαρμάρινης κρήνης του 1779
Περιγραφή
Κατίργκα, φωτ 04. Κρήνη Εσμά σουλτάνας (Kumkapı Esma Sultan Çeşmesi ve Namazgâh, Kadırga Meydan): Η βόρεια όψη του σύνθετου μνημείου. Διακρίνεται και η χρυσογράμματη επιγραφή του 1779, πάνω από την βρύση. Σε πρώτο πλάνο: τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί γύρω από την πλακόστρωτη αυλή για να προφυλάξουν το μαρμάρινο μνημείο.
Χρόνος λήψης
11/9/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κρήνη / βρύση.
Κωνσταντινούπολη, οθωμανικά μνημεία.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Ναμαζγκάχ / Namazgâh.
Παλαιά Πόλη.