Η πινακίδα δίπλα στην Κρήνη Εσμά στο μικρό πάρκο του Kadırga Meydan
[Φωτογραφικό υλικό]

TIOTm-W102-003.JPG
Τίτλος
Η πινακίδα δίπλα στην Κρήνη Εσμά στο μικρό πάρκο του Kadırga Meydan
Περιγραφή
Κρήνη Εσμά, φωτ 03. Σύγχρονη μαρμάρινη πινακίδα μπροστά στην Κρήνη της Εσμά σουλτάνας. Γράφει: Esma Sultan Çeşmesi ve Namazgâhı (αλλά είναι τοποθετημένη παλαιότερα, όταν η περιοχή ανήκε στον Δήμο Εμίνονου, ο οποίος τώρα έχει συνενωθεί με τον Δήμο Φάτιχ).
Χρόνος λήψης
11/9/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κοντοσκάλι / Κούμκαπού.
Κρήνη / βρύση.
Ναμαζγκάχ / Namazgâh.