Κρήνη Εσμά: Η μαρμάρινη σκάλα
[Φωτογραφικό υλικό]

TIOTm-W102-006.JPG
Τίτλος
Κρήνη Εσμά: Η μαρμάρινη σκάλα
Περιγραφή
Κατίργκα, φωτ 06. Κρήνη Εσμά σουλτάνας, η νοτιοδυτική όψη του σύνθετου μνημείου του 1779. Στ’ αριστερά (δυτική όψη): η σκάλα με τα 20 μαρμάρινα σκαλοπάτια που οδηγούν στην ταράτσα-χώρο προσευχής (δηλαδή στο Ναμαζγκάχ).
Στο σημείο όπου γωνιάζει η νότια με την δυτική όψη: κομψή ψιλόλιγνη κόγχη με βρυσούλα. Σε πρώτο πλάνο και γύρω: τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί για να προφυλάξουν το μαρμάρινο μνημείο.
Πίσω: τα μεγάλα δέντρα που σκιάζουν την πλατεία της συνοικίας Κατίργκα.
Χρόνος λήψης
11/9/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κοντοσκάλι / Κούμκαπού.
Κρήνη / βρύση.
Κωνσταντινούπολη, οθωμανικά μνημεία.
Μάρμαρο.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Ναμαζγκάχ / Namazgâh.
Παλαιά Πόλη.
Προσευχή.