Κρήνη Εσμά, νότια όψη
[Φωτογραφικό υλικό]

TIOTm-W102-005.JPG
Τίτλος
Κρήνη Εσμά, νότια όψη
Περιγραφή
Κατίργκα, φωτ 05. Κρήνη Εσμά σουλτάνας, η νότια όψη του σύνθετου μνημείου. Διακρίνεται και η χρυσογράμματη επιγραφή του 1779, πάνω από την βρύση.
Σε πρώτο πλάνο: τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί γύρω από την πλακόστρωτη αυλή για να προφυλάξουν το μαρμάρινο μνημείο. Γύρω: τα μεγάλα δέντρα που σκιάζουν την πλατεία της συνοικίας Κατίργκα.
Χρόνος λήψης
11/9/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Κρήνη / βρύση.
Κωνσταντινούπολη, οθωμανικά μνημεία.
Μάρμαρο.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Ναμαζγκάχ / Namazgâh.
Παλαιά Πόλη.
Ύδρευση.