Η Μονή της Πηγής (Μπαλουκλιώτισσα) από την πλευρά των νεκροταφείων στην περιοχή Μπαλουκλί, δεκαετία 1880
[Εικονογραφικό υλικό]

TIC2-M001a-fig01b.jpg
Τίτλος
Η Μονή της Πηγής (Μπαλουκλιώτισσα) από την πλευρά των νεκροταφείων στην περιοχή Μπαλουκλί, δεκαετία 1880
Πηγή
Βιβλίο
Είδος
Χαρακτικό (γκραβούρα)
Λέξεις - Κλειδιά
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ρωμαίικο Κοιμητήριο Μπαλουκλί.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.