Ο τρούλος του αστεροσκοπείου της ΜΓΣ, όπως φαίνεται από το Μουχλιό
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-SCH001-029.jpg
Τίτλος
Ο τρούλος του αστεροσκοπείου της ΜΓΣ, όπως φαίνεται από το Μουχλιό
Περιγραφή
Μεγάλη του Γένους Σχολή, Φανάρι, φωτ 29. Ο τρούλος του αστεροσκοπείου της ΜΓΣ, όπως φαίνεται από το Μουχλιό (το βυζαντινό εκκλησάκι στο Άνω Φανάρι). Διακρίνονται οι δύο επιγραφές με το όνομα του αρχιτέκτονα Κ. Δημάδη και τη χρονολογία 1881.
Χρόνος λήψης
10/6/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΝΜ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Δημάδης Κωνσταντίνος, αρχιτέκτονας.
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Σχολείο.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.