Σεβαστούπολη, στο λιμάνι
[Φωτογραφικό υλικό]

UKR-SEV003.jpg
Τίτλος
Σεβαστούπολη, στο λιμάνι
Περιγραφή
Σεβαστούπολη / Sevastopol (ΝΔ Κριμαία) φωτ 03. Στο μικρό λιμάνι: ακόμα και εδώ ελλιμενίζονται πλοία του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, μολονότι η μεγάλη ναυτική Βάση βρίσκεται σε ένα πολύ μεγαλύτερο λιμάνι στον βαθύ κόλπο της Σεβαστούπολης (λήψη από τη θάλασσα)
Χρόνος λήψης
16/10/2006
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κριμαία.
Λιμάνι.
Μαύρη Θάλασσα / Εύξεινος Πόντος.
Σεβαστούπολη / Sevastopol.