Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις

Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις

Αρχική έκδοση
Τίτλος Α΄ Έκδ.
Ξενοφώντος, Κύρου Ανάβασις
Πηγή
Ναι
Στοιχεία
>>>>>>>>>>> Αναλυτικά στοιχεία και σχόλια: στον Χάρτη της Πορείας των «Μυρίων» 401-400, 400-399 π.Χ. (βλέπε Συνοδευτικό Υλικό) <<<<<<<<<<<<<
Λέξεις - κλειδιά
Ανατολία.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αρμενία.
Αρμένιοι.
Αρταξέρξης Β΄.
Αρχαίες ελληνικές πηγές.
Ασιατική Τουρκία.
Αχαιμενίδες Πέρσες.
Αχαιμενιδική Αυτοκρατορία / Περσική Αυτοκρατορία.
Διαδρομές, αποστάσεις.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Ευφράτης ποταμός.
Θράκες βασιλείς.
Ιράκ.
Κλασική εποχή.
Κόλχοι.
Μεσοποταμία.
Μικρά Ασία, ελληνική Αρχαιότητα.
Ξενοφών, Αθηναίος στρατηγός.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.
Παφλαγονία, Ασιατική Τουρκία.
Πόλεμος.
Ποντικές Άλπεις / Kara Deniz Dağları.
Πόντος.
Προποντίδα / Θάλασσα του Μαρμαρά / Μαρμαράς / Marmara Denizi.
Σάρδεις.
Σινώπη / Sinop.
Συρία ΒΔ.
Ταύρος, οροσειρά.
Τραπεζούντα.
Χιόνι, χιόνια.