Αχαιμενιδική νεκρόπολη Νακς–ε Ροστάμ: Η ΒΔ γωνία του Ζωροαστρικού Πύργου
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-ROST-AA-201.JPG
Τίτλος
Αχαιμενιδική νεκρόπολη Νακς–ε Ροστάμ: Η ΒΔ γωνία του Ζωροαστρικού Πύργου
Περιγραφή
Νακς–ε Ροστάμ, φωτ 201. Ο Ζωροαστρικός Πύργος. Είναι το αρχαιότερο μνημείο στον χώρο και το πιο προβληματικό. Χρονολογείται στον 6ο π.Χ. αιώνα, ίσως την εποχή του Κύρου του Μεγάλου, αλλά η χρήση του είναι άγνωστη. Εδώ βλέπουμε την ΒΔ γωνία του πύργου. Στην βόρεια πλευρά του πέτρινου πύργου 29 σκαλοπάτια οδηγούν στην είσοδό του. Στην βάση του μνημείου βρέθηκαν πολλές επιγραφές σε διάφορες γλώσσες, οι οποίες χαράχτηκαν εκ των υστέρων. Μία επιγραφή στα ελληνικά χρονολογείται στον 3ο μ.Χ. αιώνα.
Χρόνος λήψης
8/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικές λατρείες.
Αρχαϊκή εποχή.
Αχαιμενίδες Πέρσες.
Ελληνική γλώσσα.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ζωροαστρική θρησκεία.
Μάγοι, ζωροαστρικό ιερατείο.
Περσία.
Πύργος, πύργοι.
Πυρολατρεία.
Πυρολατρικός ναός.
Σαπώρ Α΄.
Σασανίδες / Σασσανίδες Πέρσες.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Φαρς.