Αδάμ Ευθαλία
[Βιογραφίες]

Όνομα
Αδάμ Ευθαλία
Χρόνος γέννησης
1860
Τόπος γέννησης
Σέρρες, Ανατολική Μακεδονία (τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία)
Χρόνος θανάτου
1954
Τόπος θανάτου
Αθήνα, Ελλάδα
Τόπος ταφής
Αθήνα
Τιμητικός τίτλος
Το 1910, ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλεως της απένειμε το Μαυρογένειο Βραβείο Αρετής. Το 1914, το Οικουμενικό Πατριαρχείο την τίμησε με Σταυρό και πατριαρχικό δίπλωμα. Το 1920, το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας και Καλών Τεχνών της απένειμε παράσημο με τον τίτλο του Αξιωματικού της Ακαδημίας. Το 1940, η Ακαδημία Αθηνών την βράβευσε με το Βραβείο της Ελληνικής Παιδείας και Κοινωνικής Ευποιίας και το 1951 παρασημοφορήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό του Φοίνικα από τον βασιλιά Παύλο.
Λέξεις - Κλειδιά
Βιογραφία.
Γυναίκες.
Δάσκαλος / Καθηγητής.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος / ΕΦΣΚ.
Ζάππειον Παρθεναγωγείον ΚΠ.
Κωνσταντινούπολη, 19ος αι..
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Παρθεναγωγείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Σέρρες / Σέρραι.
Σχολείο.