Πασπάτης Αλέξανδρος
[Βιογραφίες]

Όνομα
Πασπάτης Αλέξανδρος
Χρόνος γέννησης
1814
Τόπος γέννησης
Χίος, Ανατολικό Αιγαίο (τότε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας)
Χρόνος θανάτου
1891
Τόπος θανάτου
Αθήνα, Ελλάδα
Λέξεις - Κλειδιά
Αμερική / Η.Π.Α..
Αρχαιότητες.
Βιογραφία.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινά μνημεία.
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος / ΕΦΣΚ.
Επιδημίες.
Ιατρική.
Κωνσταντινούπολη, 19ος αι..
Λόγιοι.
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο.
Πασπάτης Αλέξανδρος, γιατρός.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κων/πόλεως, κοινωνική πρόνοια.
Χίος.
Χιώτες.