Άγιος Στέφανος Αρναίας στη Χαλκιδική: Κάτοψη με οικοδομικές φάσεις
[Εικονογραφικό υλικό]

GM2-CH-AR01-001.jpg
Τίτλος
Άγιος Στέφανος Αρναίας στη Χαλκιδική: Κάτοψη με οικοδομικές φάσεις
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Έγχρωμο σχέδιο, αρχιτεκτονική αποτύπωση εκκλησίας
Λέξεις - Κλειδιά
Αναστηλώσεις.
Αρκάδιος, αυτοκράτορας.
Βασιλική, κτίσμα.
Μακεδονία.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοχριστιανική βασιλική.
Σύγχρονη εποχή.
Σχέδια, όψεις.
Τάφος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Χαλκιδική.